Kies wat u wilt doen
Gertrud Blauwhof
Strategisch adviseur van publieke en private organisaties. Socioloog en bedrijfskundige met sterke financieel- economische achtergrond, gepromoveerd op ICT en Innovatie. Publicist van boeken en artikelen. Lector Innoverend Ondernemen. Toezichthouder. Haar specialismen zijn strategie ontwikkeling door innovatie en nieuwe businessmodellen. gertrudblauwhof@dedurfplaats.eu
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.
Domeinen van onderzoek Burger markt en overheid Maatschappleijke dynamiek Grote transities Methoden en technieken Geopolitiek