Kies wat u wilt doen
Luchtvaart
Luchtvaart kent vele aspecten. De luchthaven- en ruimtelijke ordeningsproblematiek is onderdeel van het project Omniport. In dit project wordt aandacht besteed aan technische en economische aspecten van de luchtvaart. Uitstoot van schadelijke stoffen, beperking van Co2 en stikstof zijn direct van belang in het streven naar circulariteit en duurzaamheid. Onderzoeksinstellingen, vervoerders en vliegtuigbouwers zullen met deze ontwikkeling aan de slag moeten. De DurfplaatsAcademie wil verbinding faciliteren tussen de vele spelers. Een eerste initatief is genomen om aandacht te vragen voor de mogelijkheden van de techniek van Direct Air Capture (DAC) als één van de mogelijkheden om nader te onderzoeken. Op 23 december 2019 is een gedenkplaat geplaatst als herdenking dat Anthony Fokker 100 jaar geleden de Fokker vliegtuigfabriek is begonnen en zijn eerste rondjes vloog boven Haarlem met de ‘Spin’. Bij die gelegenheid heeft Marc Smeulers mede namens de Durfplaats zijn visie gegeven over de ontwikkelingen in de luchtvaart. Impressie van de herdenkingsbijeenkomst.
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.
Home DeDurfplaats
Domeinen van onderzoek Burger markt en overheid Maatschappleijke dynamiek Grote transities Methoden en technieken Geopolitiek