Kies wat u wilt doen
2. Omniport
Omniport XXL Science De DurfplaatAcademie richt een onderzoekscentrum (Omniport XXl Science) in om alle kennis te mobiliseren voor de Noordzeeontwikkeling. Daartoe behoren universiteiten, overheden, bedrijven, Ngo’s en en ieder die daaraan een bijdrage wil leveren. Alleen al in Nederland is een massa aan kennis en inzicht aanwezig die geen kans heeft te worden gebruikt. De DurfplaatsAcademie wil een brugfunctie vervullen om de verschillende bronnen van kennis bij elkaar te brengen en ter beschikking te stellen aan overheden, bedrijven en relevante stakeholders. De DurfplaatsAcademie agendeert en faciliteert deze verbindingen en maakt onderzoek mogelijk, ook op gebieden die in andere kenniscentra blijven liggen. Het project Omniport wil bijdragen aan de mogelijkheden van Nederland in de Noordzee om belangrijke maatschappelijke problemen te kunnen aanpakken. Nederland kent 3 grote main- en brainports: Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. In de mainports worden fysieke, bestuurlijke en digitale plannen samengebracht en in praktijk gebracht. De Noordzee biedt voor Nederland een belangrijke nieuwe ruimte. Naast de immense technische en economische uitdagingen is de samenhang tussen de brainparken een voorwaarde. Omniport XXL Science wil bijdragen aan het leggen van verbinding tussen alle modaliteiten die een directe of indirecte relatie hebben met de Noordzee, zoals luchthavens, zeehavens, delfstofwinning, visserij, natuur, energie (zon, wind, tidal) en veiligheid. De kennis en ambities van de strategische stedelijke zwaartepunten vormen een belangrijk vertrekpunt voor het onderzoek. Zie als voorbeeld: Knoop XL Eindhoven. DeDurfplaatsAcademie biedt een neutrale plaats waar overheden, bedrijven en NGO’s, inzichten uitwisselen onderzoek uitvoeren en plannen ontwikkelen. Neem contact met ons op voor verdere informatie, ideeën en deelname via: wimveldman@dedurfplaats.eu
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.
Domeinen van onderzoek Burger markt en overheid Maatschappleijke dynamiek Grote transities Methoden en technieken Geopolitiek