Kies wat u wilt doen
1. Circulaire Economie
Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemverbintenissen centraal staan. Circulaire Economie richt op waardecreatie door het organiseren van waarde behoud, of waarde toevoeging in kringlopen. De footprint op de planeet is neutraal; wat wordt gebruikt wordt ook weer teruggegeven. In een circulaire economie zorgen we voor het recycleren en worden emissies van schadelijke stoffen naar bodem, lucht en water op den duur tot nul gereduceerd. Circulaire Economie wordt vaak geplaatst tegenover de lineaire economie, waarbij de doelstelling van economische groei dominant is. Lineaire economie kan best duurzame eigenschappen hebben, maar toegevoegde waarde in monetaire zin staat centraal. In het Circulaire Economie paradigma staat waardecreatie centraal. De politieke doelstelling is zeer ambitieus ( 50% 2030,100% 2050), wat alleen kan worden gerealiseerd door majeure interventies in de governance van vrijwel alle institutionele systemen. Als onderdeel van dit project is zal eind 2020 een belangrijke publicatie worden uitgebracht. Het project wordt geleid door Willem Verbaan.
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.
Domeinen van onderzoek Burger markt en overheid Maatschappleijke dynamiek Grote transities Methoden en technieken Geopolitiek