Kies wat u wilt doen
3. Masterclasses
Circulair denken en circulaire economie is het centrale element in de missie van de Durfplaats Academie. Om hier uitvoering aan te kunnen geven is toepassing in de dagelijkse praktijk nodig. Pas als ieder in zijn of haar dagelijkse werk zoekt naar mogelijkheden waar eerder niet aan is gedacht, kan het nieuwe denken een basis vinden in de samenleving. Circulaire toepassingen vereisen transities. Die kunnen ontstaan uit individueel initiatief of vanuit de eigen organisatie ontstaan. Maar de meeste transities overkomen ons, ingezet vanuit politiek beleid en veranderende marktomstandigheden en veranderende maatschappelijke opvattingen. Vanuit de masterclasses van de Durfplaats Academie wordt ondersteuning gegeven onder meer voor het vernieuwen van businessmodellen en innovatie en de manier waarop slimmer kan worden georganiseerd. Het project wordt geleid door Gertrud Blauwhof.
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.
Domeinen van onderzoek Burger markt en overheid Maatschappleijke dynamiek Grote transities Methoden en technieken Geopolitiek