Kies wat u wilt doen
DDLeaderships
Hoe bereiken we de verbinding Door samen te ontwikkelen en te ontrafelen door mensen met durf Zorgen voor inclusiviteit, multidisciplinariteit, neutraliteit en onafhankelijkheid De nadrukte leggen op burgerplicht om gezamenlijk de samenleving vorm te geven Ontsluiting van kennis en achterliggende mechanismen Onderzoek van de dynamiek in de samenleving en de geopolitieke omgeving Centraal stellen van duurzaamheid, circulariteit en innovatie Werken vanuit dilemma’s. Centraal staan onze Leaders, mensen die thema’s beheersen, die niet alleen hun kennis willen overdragen, maar ook nieuwe wegen durven in te slaan. Zij geven leiding aan onderzoek en publicaties. Vanuit samenhang worden onderzoeksprojecten gedefinieerd. In 2019 zijn de volgende projectthema’s gekozen: 1. Circulaire economie Doel is om in 2020 door publicatie van boeken, artikelen en andere uitingen inzicht te geven in de ontwikkelingsmogelijkheden van circulariteit en circulaire economie 2. Omniport Het onderzoeksproject Omniport is gericht op het integreren van onderzoek, kennis en inzichten voor nieuwe mogelijkheden voor Nederland in de Noordzee. 3. Luchtvaart Aandacht is gericht op technische en economische aspecten van de luchtvaart in verband met circulariteit. 4. Masterclasses Nieuwe ontwikkelingen en denkwijzen hebben oefening en tijd nodig om in te dalen. Masterclasses met als centraal thema circulariteit kunnen daaraan bijdragen. 5. Governance Circulariteit vraagt om verandering in de wijze van maatschappelijke organisatie. De verhouding markt, overheidsbestuur en burgers zal beïnvloed worden door toepassing van nieuwe zienswijzen.
· · · · · · ·
.
De 21 e eeuw is een dynamische eeuw. Verandering en innovaties bepalen de dag, zetten de toon en drijven transities.
Home DeDurfplaats
Domeinen van onderzoek Burger markt en overheid Maatschappleijke dynamiek Grote transities Methoden en technieken Geopolitiek